Beynəlxalq əməkdaşlıq - Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyət sahəsində tərəfdar çıxdığı regional və beynəlxalq saziş, müqavilə və konvensiyalar