Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifati (ƏXBT)

Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifati (ƏXBT)

ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI üzrə əmtəə və xidmətlərin SİYAHISIƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI üzrə əmtəə və xidmətlərin SİYAHISI

(Azərbaycan dilinə  qeyri-rəsmi tərcümə. ƏXBT-nin İngilis və rus dillərində olan variantlarla dəqiqləşdirmək tövsiyə olunur)