Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifati (ƏXBT)

Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifati (ƏXBT)

ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI üzrə əmtəə və xidmətlərin SİYAHISI

(Azərbaycan dilinə  qeyri-rəsmi tərcümə. ƏXBT-nin İngilis və rus dillərində olan variantlarla dəqiqləşdirmək tövsiyə olunur)