ŞƏXSİ KABİNET

Ərizə və müqavilə formaları


Coğrafi göstəricinin qeydə alınması barədə ƏRİZƏ

Əmtəə nişanı və ya Coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ

Coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədi üzrə ekpertizanın aparılması üçün MÜŞAİYƏT MƏKTUBU

Sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə qeydiyyat və qüvvədə saxlama xidmətlərinə dair Müqavilə


  

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi