ŞƏXSİ KABİNET

Ərizə və müqavilə formalarıƏmtəə nişanının beynəlxalq qeydiyyatı ilə bağlı ƏRİZƏ

Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə ƏRİZƏ (NÜMUNƏ)


Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə ƏRİZƏ


Əmtəə nişanının sahibinin adının və/ya ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı ƏRİZƏ

Əmtəə nişanının qeydiyyatının qüvvədə olma müddətinin növbəti 10 il müddətə uzadılması ilə bağlı ƏRİZƏ

Əmtəə nişanı və ya Coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinin ekspertizası ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üzrə MÜQAVİLƏ

Əmtəə nişanına  dair iddia sənədi üzrə ekpertizanın aparılması üçün MÜŞAİYƏT MƏKTUBU

Əmtəə nişanına dair iddia sənədi üzrə ekpertizanın sürətli aparılması üçün VƏSATƏT

Sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə qeydiyyat və qüvvədə saxlama xidmətlərinə dair Müqavilə

 

 

 

   

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi