ŞƏXSİ KABİNET

Azərbaycan Respublikasının əqli mülkiyyət sahəsində tərəfdar çıxdığı regional və beynəlxalq saziş, müqavilə və konvensiyalar


"1994-cü il 9 sentyabr tarixli Avrasiya Patent Konvensiyasının Sənaye nümunələrinin mühafizəsinə dair” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (09.09.1994)

ПРОТОКОЛ ОБ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВК ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИОТ 9 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА (09.09.1994)

1999-cu il iyunun 4-də Minsk şəhərində keçirilmiş MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclası zamanı imzalanmış "İxtiraların hüquqi mühafizə sahəsində dövlətlərarası sirlərin qorunmasının qarşılıqlı təmin edilməsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə (04.06.1999)

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatını Təsis Edən Konvensiya (25.12.1995)

Sənaye Mülkiyyətinin Mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyası (25.12.1995)

Patent Kooperasiyası Haqqında Müqavilə - rus dilində (25.12.1995) 

Patent Kooperasiyası Haqqında Müqavilə - ingilis dilində (25.12.1995)

Nişanların Beynəlxalq Qeydiyyatı Haqqında Madrid Sazişi (25.12.1995)

Patent Proseduru Məqsədləri üçün Mikroorqanizmlərin Depozitləşdirilməsinin Beynəlxalq Tanınması Haqqında Budapeşt Müqaviləsi (14.10.2003)

Sənaye Nümunələrinin Beynəlxalq Təsnifatının Təsisi Haqqında Lokarno Sazişi (14.10.2003)

Nişanların Qeydiyyatı üçün Əmtəə və Xidmətlərin Beynəlxalq Təsnifatı Barədə Nitsa Sazişi (14.10.2003)

Beynəlxalq Patent Təsnifatı Haqqında Strasburq Sazişi (14.07.2004)

Nişanların Beynəlxalq Qeydiyyatı Haqqında Madrid Sazişinin Protokolu (15.04.2007)

Sənaye Nümunələrinin Qeydiyyatı Haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktı (8.12.2010)

Olimpiya Simvollarının Qorunması Haqqında Nayrobi Müqaviləsi (20.09.2010)

Avrasiya Patent Konvensiyası (25.12.1995)

  

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi