ŞƏXSİ KABİNET

Əmtəə və xidmətlərin beynəlxalq təsnifati


ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN
BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI (ƏXBT 11)
ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN SİNİFLƏRİNİN İZAHLI SİYAHISI

(Azərbaycan dilinə  qeyri-rəsmi tərcümə. Rus və ingilis 
dillərində olan variantlarla dəqiqləşdirmək tövsiyə olunur)

ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN
BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI (ƏXBT 11)
ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN SİNİFLƏRİNİN İZAHLI SİYAHISI (Rus dilində)


ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN
BEYNƏLXALQ TƏSNİFATI (ƏXBT 11)
ƏMTƏƏ VƏ XİDMƏTLƏRİN SİNİFLƏRİNİN İZAHLI SİYAHISI (İngilis dilində)


  

Ünvan: Bakı şəhəri, AZ 1078, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124
Telefon: 449-99-59;  449-62-71;  449-62-73

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi